Adequate dosering van het

wasmiddel

De volgende regel geldt ook voor wasmiddelen: het is niet per se nuttig om veel wasmiddel te gebruiken. Als de fles of verpakking van het wasmiddel al leeg is na 6 in plaats van de 16 aangegeven wasbeurten, kan je je terecht afvragen of je de juiste dosering gebruikt. Wij helpen je graag verder.

Is de hoeveelheid wasmiddel evenredig met hoe vuil de was is? Het is moeilijk te veralgemenen omdat er verschillende soorten wasmiddelen zijn voor verschillende toepassingen. De doseertabel op de achterkant van elke verpakking geeft nauwkeurig aan hoeveel wasmiddel je moet gebruiken om je wasgoed te wassen. Maar hoe lees je die tabel precies? De drie onderstaande factoren zullen je helpen dit te begrijpen en zijn belangrijk voor de dosering.

1. De lading van de wasmachine

Voor 4 zijden blouses is het duidelijk dat de hoeveelheid wasgoed minder is dan wanneer de wasmachine boordevol is (ter herinnering: je mag je wasmachine nooit overladen). De doseerhandleiding op de achterkant van de verpakking van het wasmiddel geeft daarom nauwkeurig de dosering per kilogram wasgoed aan. Maar hoe bepaal je het gewicht van je wasgoed? Dit kan je schatten op basis van de lading van de wasmachine.

 

Voor gangbare modellen wasmachines weegt een volledige lading ongeveer 5 tot 8 kg, gedeeld door twee voor halve ladingen.

Als te veel wasmiddel gebruikt wordt voor kleine hoeveelheden, kunnen residuen van wasmiddel in de kleding blijven zitten. Wordt te weinig wasmiddel gebruikt voor hele ladingen, dan kunnen er kalksteensporen ontstaan of wordt het wasmiddel niet gelijkmatig verdeeld. Het is daarom essentieel om steeds een redelijke schatting te maken van de verhouding tussen de hoeveelheid wasgoed en de hoeveelheid wasmiddel.

2. De waterhardheid

Leidingwater varieert afhankelijk van waar je woont. Hoe meer kalksteen, calcium en magnesium in het water aanwezig zijn, hoe ‘harder’ het water is.

 

Meer informatie over de watercategorie in jouw woonplaats vind je op de website van je waterleverancier. Volgens de definitie is water in Duitsland zacht als de hardheidswaarde lager is dan 8,4 °dH. Tussen 8,4 en 14 °dH is de hardheidsgraad gemiddeld en water is hard wanneer de concentratie hoger is dan 14 °dH. (Opmerking: dH is het symbool voor hardheid in Duitsland.)

 

Wanneer het water hard is, moet het wasmiddel meer kalksteen bestrijden en is dus een hogere dosis nodig dan wanneer het water zacht is.

 

3. De mate van vervuiling van je wasgoed

De dosering varieert afhankelijk van wat je wilt bereiken: alleen je kleding verfrissen of vlekken verwijderen uit het textiel. Hoe vuiler het wasgoed, hoe meer wasmiddel er nodig is om alle vlekken zo goed mogelijk te verwijderen

 

Weegt het vooruitzicht om de was te doen op je, nu je weet dat de juiste dosering van zoveel factoren afhangt? Dat is heel begrijpelijk. Om het doseren wat gemakkelijker te maken, geven we nog een laatste tip: vraag naar de waterhardheidscategorie van jouw woonplaats en noteer deze informatie zodat je ze niet vergeet (bijv. op een Post-it die je aan de wasmachine kleeft). Zo hoef je slechts één regel op het doseringsoverzicht te lezen. Dan moet je alleen nog de dosering precies bepalen op basis van de mate van vervuiling van je wasgoed, wetende dat een dop ongeveer 35 ml product bevat. Met de doseergids is het nog gemakkelijker. Op de achterkant van onze producten vind je informatie om te vragen.